WYCENA WDROŻENIA / wdrożenie standardowe

Osobiście w Twojej firmie przez 2 dni

Wdrożenie odbywa się w siedzibie Twojej firmy. Godziny pracy są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD. Osobisty kontakt z pracownikami działu IT klienta daje największą możliwość elastycznego podejścia do zagadnienia. Wdrożenie polecane szczególnie w sytuacji gdy z jakiegoś powodu wdrożenie zdalne nie wydaje się optymalne. Wdrożenie podzielone jest na dwa dni, pierwszy dzień to konfiguracja a drugi testy i strojenie konfiguracji. Drugi dzień jest moim zdaniem ważniejszy niż pierwszy bo to dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, że wdrożenie jest zamknięte.

Kalkulacja wdrożenia STORMSHIELD

Za pomocą poniższego formularza możesz samodzielnie obliczyć koszt wdrożenia Twojego urządzenia STORMSHIELD UTM.
Wdrożenie 2 dniowe: 1 dzień wdrożenie, 1 dzień weryfikacja/strojenie. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Jeżeli urządzenia pracują w klastrze HA, to w polu Liczba urządzeń podaj tylko liczbę urządzeń Master (np. jeżeli masz 2 urządzenia w klastrze HA to w polu Liczba urządzeń wpisujesz wartość 1)
Wdrożenie 2 dniowe: 1 dzień wdrożenie, 1 dzień weryfikacja/strojenie. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Jeżeli urządzenia pracują w klastrze HA, to w polu Liczba urządzeń podaj tylko liczbę urządzeń Master (np. jeżeli masz 2 urządzenia w klastrze HA to w polu Liczba urządzeń wpisujesz wartość 1)
Wdrożenie 2 dniowe: 1 dzień wdrożenie, 1 dzień weryfikacja/strojenie. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Jeżeli urządzenia pracują w klastrze HA, to w polu Liczba urządzeń podaj tylko liczbę urządzeń Master (np. jeżeli masz 2 urządzenia w klastrze HA to w polu Liczba urządzeń wpisujesz wartość 1)
(podaj odległość tylko w jedną stronę, do określenia trasy możesz użyć serwisu http://dystans.org)
(wybierz preferowane dni tygodnia, przy wdrożeniu lokalnym tj. do 50km od Warszawy wybór nie wpływa na cenę wdrożenia)
Podaną wycenę należy traktować jako kalkulację orientacyjną. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego.
Jeżeli chcesz otrzymać powyższą kalkulację na adres email, uzupełnij proszę poniższe dane.
(adres email na których zostanie przesłana kalkulacja))
security code
Wyślij

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Unified Manager, Real-Time Monitor, Event-Reporter) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHIELD
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP, PROXY HTTPS
 • konfiguracja konfiguracja modułów antypamowego i antywirusowego
 • konfiguracja filtra URL
 • wdrożenie systemu certyfikatów (PKI)
 • konfiguracja serwera IPSec VPN zapewniająca zdalny bezpieczny dostęp do zasobów instytucji dla administratora w oparciu o certyfikaty
 • konfiguracja SSL VPN dla usługi terminalowej na serwerze MS Windows Server
 • konfiguracja ASQ (IPS) celem dopuszczenia do ruchu usług takich jak np. komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, Skype)
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji

2dni_pelne_pracy

 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje z którymi nie będziesz mógł sobie poradzić samodzielnie (np. jakaś usługa internetowa lub serwis webowy nie będą działały zgodnie z przyjętym scenariuszem wdrożenia) możesz poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).

Procedury formalne i przebieg wdrożenia

 1. Omówienie konfiguracji, topologii sieci, polityki bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa
 2. Ustalenie terminu wdrożenie i godzin pracy
 3. Sporządzenie arkusza wdrożenia
 4. Zawarcie umowy na przeprowadzenie wdrożenia
 5. I dzień wdrożenia – implementacja konfiguracji
 6. II dzień wdrożenia – testowanie konfiguracji, strojenie IPS
 7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego
 8. Wystawienie faktury VAT (płatność 14 dni)

ZOBACZ TAKŻE

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)