WYCENA WDROŻENIA / wdrożenie jednodniowe

Osobiście w Twojej firmie przez 8 godzin

Wdrożenie odbywa się w siedzibie Twojej firmy. Godziny pracy są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD. Osobisty kontakt z pracownikami działu IT klienta daje największą możliwość elastycznego podejścia do zagadnienia. Wdrożenie trwa jeden dzień zatem konfiguracja musi być ograniczona do podstawowych funkcjonalności, tak aby wystarczyło czasu na przeprowadzenie niezbędnych testów. Wdrożenie jednodniowe jest dużym kompromisem jakości na rzecz obniżenia ceny. Jeżeli ktoś twierdzi, że całkowicie wdroży i przetestuje konfigurację tak zaawansowanego urządzenia sieciowego jak STORMSHIELD w jeden dzień to mija się z prawdą lub nie wie o czym mówi. Może paść proste pytanie, dlaczego w takim razie takie wdrożenie jest w ofercie? Odpowiedź na nie jest równie prosta, ponieważ wiele instytucji nie jest stać na wdrożenie dwudniowe a zawsze jest to lepsze niż brak wizyty specjalisty w ogóle.

Kalkulacja wdrożenia STORMSHIELD

Za pomocą poniższego formularza możesz samodzielnie obliczyć koszt wdrożenia Twojego urządzenia STORMSHIELD UTM.
Wdrożenie 1 dniowe. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Wdrożenie 1 dniowe. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Wdrożenie 1 dniowe. Wdrożenie u Klienta.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
(podaj odległość tylko w jedną stronę, do określenia trasy możesz użyć serwisu http://dystans.org)
(wybierz preferowane dni tygodnia, przy wdrożeniu lokalnym tj. do 50km od Warszawy wybór nie wpływa na cenę wdrożenia)
Podaną wycenę należy traktować jako kalkulację orientacyjną. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego.
Jeżeli chcesz otrzymać powyższą kalkulację na adres email, uzupełnij poniższe dane.
(adres email na których zostanie przesłana kalkulacja))
security code
Wyślij

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Unified Manager, Real-Time Monitor, Event-Reporter) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHIELD
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja serwera IPSec VPN zapewniająca zdalny bezpieczny dostęp do zasobów instytucji dla administratora w oparciu o certyfikaty
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji

koszty_zredukowane_do_minimum

 

Gwarancja na konfigurację: 30 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 30 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje z którymi nie będziesz mógł sobie poradzić samodzielnie (np. jakaś usługa internetowa lub serwis webowy nie będą działały) możesz poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).

Procedury formalne i przebieg wdrożenia

 1. Omówienie konfiguracji, topologii sieci, polityki bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa
 2. Ustalenie terminu wdrożenie i godzin pracy
 3. Sporządzenie arkusza wdrożenia
 4. Zawarcie umowy na przeprowadzenie wdrożenia
 5. Wdrożenie (8 godzin) – implementacja konfiguracji, testowanie
 6. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego
 7. Wystawienie faktury VAT (płatność 14 dni)

ZOBACZ TEŻ

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)