WYCENA WDROŻENIA / wdrożenia zdalne PREMIUM

Zdalnie przez Internet

Najlepsze wdrożenie jakie można zaproponować. Biorę na siebie rozwiązywanie problemów (przez 30 dni) które mogą się pojawić po wprowadzeniu do infrastruktury sieciowej urządzenia będącego zaawansowaną sondą IPS jaką jest STORMSHIELD UTM. Administrator zyskuje czas na poznanie nowego sprzętu a jednocześnie przez te 30 dni większość problemów zostanie rozwiązana.

Urządzenia STORMSHIELD UTM posiadają możliwość pełnej konfiguracji w sposób zdalny (tzn. posiadają odpowiednie zabezpieczenia połączeń do urządzenia w celach administracyjnych zarówno z sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych oraz dostęp po SSH/HTTPS). Na początku konieczne jest przygotowanie urządzenia do przyjmowania połączeń w celach administracyjnych, udostępniam plik konfiguracyjny i instrukcję w jaki sposób go zaimplementować. Godziny pracy zdalnej są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD. Wdrożenie trwa, z reguły dwa  dni. Wskazane jest (nie jest to jednak warunek konieczny) aby był możliwy dostęp do komputera w sieci lokalnej klienta celem wykonywania testów konfiguracji.

Moje wdrożenie zdalne to pełna konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności a nie tak jak w większości konkurencyjnych ofert jedynie podstawowe ustawienia konfiguracyjne. Dodatkowo opcja PREMIUM zawiera dostosowanie ustawień urządzenia do specyfiki ruchu sieciowego klienta (strojenie IPS/HTTPS PROXY).

W przeciągu 7 dni od rozpoczęcia wdrożenia podstawowego Klient może zmienić wdrożenie podstawowe na wdrożenie PREMIUM. Po tym terminie zmiana trybu wdrożenia nie jest możliwa.

wdrozenie_zdalne

Formularze wdrożenia zdalnego   zapoznaj się  również:   Usługa zdalnej administracji

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Real-Time Monitor) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHILD-dzie
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja logowania do SVC (uruchomienie maszyny z SVC leży po stronie klienta)
 • konfiguracja SSL VPN
 • konfiguracja serwera IPSec VPN zapewniająca zdalny bezpieczny dostęp do zasobów instytucji dla administratora w oparciu o certyfikaty
 • konfiguracja połączeń SITE-TO-SITE IPSEC VPN
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • strojenie IPS / HTTPS PROXY
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji
 

Pełne wsparcie techniczne przez 30 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Wdrożenie typu PREMIUM uchroni Cię przed ryzykiem przestoju pracy sieci czy brakiem dostępności usług w sytuacji gdy brak doświadczenia w administrowaniu nowym urządzeniem może stanowić przeszkodę w szybkim zareagowaniu na problemy.

Wsparcie udzielane jest poprzez portal https://serwitech.com (przez 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia), mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie). Pełne wsparcie trwa miesiąc i przez ten czas w zasadzie administrujemy Twoim urządzeniem. Dzięki temu przystosowujemy konfigurację urządzenia do wymogów Twojej firmy. Jest to szczególnie ważne gdy wykorzystujesz np. PROXY SSL, niestety wiele serwisów pracujących z wykorzystaniem protokołu https nie spełnia norm branżowych i do bezproblemowego działa wymaganych jest szereg czynności konfiguracyjnych na UTM.
Warunki gwarancji.

Konfiguracja startowa pozwala na zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia UTM nawet w sytuacji gdy brak możliwości bezpośredniego do urządzenia przez adres publiczny*. Konfiguracja jest przygotowywana indywidualnie na podstawie danych z formularza wdrożenia.

Najczęściej jednak wstępna konfiguracja jest wykonywana z użyciem narzędzi dostępu zdalnego takich jak np. AnyDesk.

*/ Warunkiem koniecznym jest aby urządzenie na którym aktualnie wykonywana jest translacja dla sieci miało wsparcie dla protokołu ESP.

ZOBACZ TEŻ

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)