Warunki wdrożenie zdalnego

 1. Zasadnicze wdrożenie zdalne trwa 1 dzień.
 2. Klient zobowiązany jest do należytego współdziałania przy wykonaniu konfiguracji, dostarczania bez zbędnej zwłoki, na prośbę inżyniera wdrożeniowego, rzetelnych i sprawdzonych informacji mających wpływ na prawidłowy i sprawny proces przebiegu wdrożenia.
 3. Warunkiem przyjęcia usługi do realizacji jest wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza wdrożenia (wszystkie 5 części).
 4. Klient musi posiadać przynajmniej jedno łącze dostępowe do Internetu adresowane przez adres z puli publicznej lub jeżeli taki warunek nie może być spełniony Klient musi zapewnić możliwość stabilnego podłączenia zdalnego do urządzenia w inny sposób.
 5. Wdrożenie i gwarancja na wdrożenie obejmuje funkcjonalności które zostały zadysponowane przez formularze wdrożenia lub w innej formie (telefon, mail) przed rozpoczęciem wdrożenia.
 6. Jako rozpoczęcie wdrożenie uznaje się moment przekazania klientowi konfiguracji startowej (przekazanie konfiguracji następuje w drodze mailowej).
 7. Hasło konta Admin uzgodnione przed rozpoczęciem wdrożenia nie może być zmieniane przez Klienta do zakończenia wdrożenia.
 8. Konfiguracja startowa powinna zostać wczytana do podłączonego do sprawnego łącza internetowego urządzenia w ciągu 72 godzin od momentu jej otrzymania.
 9. Po wczytaniu konfiguracji startowej Klient powinien mnie powiadomić o tym fakcie celem weryfikacji czy zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia może zostać zrealizowane.
 10. Jeżeli Klient posiada więcej niż jedno łącze dostępowe oraz podłączenie zdalne do urządzenia musi odbywać się w oparciu o łącze inne niż łącze główne, Klient musi przekazać adres MAC routera (bramy łącza zapasowego).
 11. W przypadku gdy urządzenie UTM Klienta nie posiada dysku twardego, wskazane jest aby na urządzeniu było aktywne wsparcie dla karty SD oraz aby urządzenie było wyposażone w taką kartę.
 12. Wdrażane urządzenie musi mieć aktywny serwis (licencję).
 13. Od momentu otrzymania maila z danymi dostępowymi do portalu https://serwitech.com wszelkie uwagi do wdrożonej konfiguracji należy zgłaszać poprzez ten portal.

regulaminy

 

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)