WYCENA WDROŻENIA / wdrożenia zdalne

Zdalnie przez Internet

Urządzenia STORMSHIELD UTM posiadają możliwość konfiguracji w sposób zdalny (tzn. posiadają odpowiednie zabezpieczenia połączeń do urządzenia w celach administracyjnych zarówno z sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych). Na początku konieczne jest przygotowanie urządzenia do przyjmowania połączeń w celach administracyjnych, udostępniam plik konfiguracyjny i instrukcję w jaki sposób go zaimplementować. Godziny pracy zdalnej są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD, nie mniej jednak standardowo praca odbywa się w godzinach 9.00-16.00. Wdrożenie trwa, z reguły jeden dzień.

Moje wdrożenie zdalne to pełna konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności a nie tak jak w większości konkurencyjnych ofert jedynie podstawowe ustawienia konfiguracyjne.

W przeciągu 7 dni od rozpoczęcia wdrożenia podstawowego Klient może zmienić wdrożenie podstawowe na wdrożenie PREMIUM. Po tym terminie zmiana trybu wdrożenia nie jest możliwa.

Wycena wdrożenia zdalnego PREMIUM

wdrozenie_zdalne

Formularze wdrożenia zdalnego   zapoznaj się  również:   Usługa zdalnej administracji

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Real-Time Monitor) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHILD-dzie
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY SSL, PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja serwera SSL VPN
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji
 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje w których UTM nie działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu wdrożenia masz prawo poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest poprzez portal https://serwitech.com  (przez 90 dni od dnia zakończenia wdrożenia), mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).
Warunki gwarancji.

Konfiguracja startowa pozwala na zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia UTM nawet w sytuacji gdy brak możliwości bezpośredniego do urządzenia przez adres publiczny*. Konfiguracja jest przygotowywana indywidualnie na podstawie danych z formularza wdrożenia.

*/ Warunkiem koniecznym jest aby urządzenie na którym aktualnie wykonywana jest translacja dla sieci miało wsparcie dla protokołu ESP.

ZOBACZ TEŻ

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)