WYCENA WDROŻENIA / wdrożenia zdalne

Zdalnie przez Internet

Urządzenia STORMSHIELD UTM posiadają możliwość konfiguracji w sposób zdalny (tzn. posiadają odpowiednie zabezpieczenia połączeń do urządzenia w celach administracyjnych zarówno z sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych). Na początku konieczne jest przygotowanie urządzenia do przyjmowania połączeń w celach administracyjnych, udostępniam plik konfiguracyjny i instrukcję w jaki sposób go zaimplementować. Godziny pracy zdalnej są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD, nie mniej jednak standardowo praca odbywa się w godzinach 9.00-16.00. Wdrożenie trwa, z reguły jeden dzień.

Moje wdrożenie zdalne to pełna konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności a nie tak jak w większości konkurencyjnych ofert jedynie podstawowe ustawienia konfiguracyjne.

W przeciągu 7 dni od rozpoczęcia wdrożenia podstawowego Klient może zmienić wdrożenie podstawowe na wdrożenie PREMIUM. Po tym terminie zmiana trybu wdrożenia nie jest możliwa.

Wycena wdrożenia zdalnego PREMIUM

wdrozenie_zdalne

Formularze wdrożenia zdalnego   zapoznaj się  również:   Usługa zdalnej administracji

Kalkulacja wdrożenia STORMSHIELD

Za pomocą poniższego formularza możesz samodzielnie obliczyć koszt wdrożenia Twojego urządzenia STORMSHIELD UTM.
Wdrożenie zdalne.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Wdrożenie zdalne.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Wdrożenie zdalne.
(podaj liczbę urządzeń podlegających wdrożeniu)
Podaną wycenę należy traktować jako kalkulację orientacyjną. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego.
Jeżeli chcesz otrzymać powyższą kalkulację na adres email, uzupełnij poniższe dane.
(adres email na których zostanie przesłana kalkulacja))
(adres email na których zostanie przesłana kalkulacja))
security code
Wyślij

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Real-Time Monitor) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHILD-dzie
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY SSL, PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja serwera SSL VPN
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji
 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje w których UTM nie działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu wdrożenia masz prawo poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest poprzez portal https://serwitech.com  (przez 90 dni od dnia zakończenia wdrożenia), mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).
Warunki gwarancji.

Konfiguracja startowa pozwala na zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia UTM nawet w sytuacji gdy brak możliwości bezpośredniego do urządzenia przez adres publiczny*. Konfiguracja jest przygotowywana indywidualnie na podstawie danych z formularza wdrożenia.

*/ Warunkiem koniecznym jest aby urządzenie na którym aktualnie wykonywana jest translacja dla sieci miało wsparcie dla protokołu ESP.

ZOBACZ TEŻ

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)