ZAKRES SZKOLENIA / szkolenie techniczne STORMSHIELD Secure Gateway

Plan i zakres szkolenia
 • Informacje wprowadzające – omówienie scenariusza.
 • Instalacja oprogramowania zarządzającego.
 • Pierwsze podłączenie do urządzenia STORMSHIELD UTM.
 • Tryby pracy urządzeń STORMSHIELD UTM.
 • Konfiguracja obiektów.
 • Technologia VLAN.
 • Konfiguracja podstawowych usług urządzenia.
 • Translacja adresów.
 • Zapora ogniowa (firewall).
 • Autoryzacja użytkowników w oparciu o bazę katalogową.
 • Mechanizm Captive Portal (portal autoryzacji).
 • Wykorzystanie mechanizmu wewnętrznego proxy.
 • Konfiguracja skanerów AV i URL.
 • IPS a bezpieczeństwo – ASQ.
 • SEISMO – skaner wnętrza sieci.
 • Technologia IPSec VPN.
 • Technologia SSL VPN Portal.
 • Logowanie zdarzeń.
 • Konfiguracja klienta IPSec Shrew.
 • Podsumowanie.
Plan i zakres szkolenia
 • Informacje wprowadzające – omówienie scenariusza.
 • Instalacja oprogramowania zarządzającego.
 • Pierwsze podłączenie do urządzenia STORMSHIELD UTM.
 • Tryby pracy urządzeń STORMSHIELD UTM.
 • Konfiguracja obiektów.
 • Technologia VLAN.
 • Konfiguracja podstawowych usług urządzenia.
 • Translacja adresów.
 • Proxy ARP.
 • Zapora ogniowa (firewall).
 • Autoryzacja użytkowników w oparciu o bazę katalogową.
 • Mechanizm Captive Portal (portal autoryzacji).
 • Wykorzystanie mechanizmu wewnętrznego proxy.
 • Konfiguracja skanerów AV i URL.
 • IPS a bezpieczeństwo – ASQ.
 • SEISMO – skaner wnętrza sieci.
 • Technologia IPSec VPN.
 • Technologia SSL VPN.
 • Technologia SSL VPN Portal.
 • Logowanie zdarzeń.
 • Integracja STORMSHIELD UTM z Microsoft Active Directory.
 • Zaawansowany routing – policy routing, load balancing, routing w sieciach VPN.
 • Autoryzacja SSO SSL.
 • Konfiguracja klienta IPSec Shrew.
 • Podsumowanie.
Szkolenie 2 dniowe

 

Szkolenie 3 dniowe

 

szkolenie_3dni

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest Certyfikatem:

W sytuacji gdy uczestnik pozytywnie zaliczy test egzaminiacyjny wydawany jest Certyfikat:

ZOBACZ

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)