SZKOLENIE / STORMSHIELD Secure Gateway - szkolenie techniczne

  • To co potrzebne

    To co potrzebne


    Program szkolenia jest elastyczny. Możesz określić jakie tematy są dla Ciebie kluczowe i chcesz aby były omawiane w jak najbardziej obszernym zakresie.

T

o szkolenie jest dla Ciebie! Szkolenie STORMSHIELD Secure Gateway ma na celu zapoznać Cię z działaniem urządzenia STORMSHIELD UTM w sposób tyle wystarczający abyś miał możliwość przeprowadzenia samodzielnego, świadomego możliwości i ograniczeń urządzenia, wdrożenia. STORMSHIELD UTM to dość skomplikowane ale mające bardzo duże możliwości urządzenie sieciowe. Dla administratorów spotykających po raz pierwszy tak bogato wyposażone narzędzie sporym kłopotem jest wkomponowanie go w topologię zarządzanej sieci.

Szkolenie STORMSHIELD Secure Gateway nie jest szkoleniem konkurencyjnym względem szkoleń administracji STORMSHIELD prowadzonych przez ACS z Katowic. Opiera się na zupełnie innych założeniach i kompletnie różnej metodologii. Na naszym szkoleniu poruszane są kwestie teoretyczne ale stanowią jedynie tło dla głównego nurtu szkolenia które ma aspekt praktyczny.

 

Program oparty na praktyce

Większość typowych szkoleń technicznych odbywa się w oparciu o jeden z dwóch modeli. W pierwszym modelu, program szkolenia porusza omawiane kwestie w sposób powierzchowny przede wszystkim eksponując łatwość obsługi i wielość funkcji. W rzeczywistej sieci nigdy nie wykorzystamy wszystkich funkcjonalności urządzenia takiego jako STORMSHIELD UTM ale zwykle potrzebujemy dokładnej wiedzy na temat możliwości konfiguracyjnych tych funkcjonalności których potrzebujemy. Drugi model to szczegółowe omawianie „punt po punkcie” występujących w urządzeniu opcji i funkcjonalności.

Takie podejście powoduje, że zamiast konkretnych umiejętności kończymy szkolenie z przeświadczeniem, że konfiguracja jest skomplikowana, ilość opcji przytłaczająca a samodzielne, właściwe skonfigurowanie urządzenia mało prawdopodobne.
Taki model szkolenia jest odpowiedni dla ludzi pracujących z urządzaniami STORMSHIELD na co dzień np. inżynierów wsparcia technicznego i wdrożeniowców.
Bazując na swoim wieloletnim już doświadczeniu przy wdrażaniu NETASQ-ów/STORMSHIELD-ów zdefiniowałem program szkolenia w którym zawarłem najczęściej spotykane w polskich przedsiębiorstwach rozwiązania.

Moją ambicją nie jest zrobienie z Ciebie eksperta w konfiguracji STORMSHIELD UTM. Wystarczy jak będziesz rozumiał jaka jest filozofia działania tego urządzenia i będziesz potrafił w sposób prawidłowy skonfigurować typowe dla swojej sieci funkcjonalności.

 

Fikcyjna firma, prawdziwa sieć

Szkolenie SSG (STORMSHIELD Secure Gateway) oparte jest w 90% na ćwiczeniach praktycznych. Teoria pojawia się tylko w tych momentach gdy jest to wymagane dla podjęcia właściwej decyzji w stosunku do implementacji narzuconych koncepcji. Ćwiczenia polegają na konfiguracji urządzeń STORMSHIELD UTM w przedsiębiorstwie wielooddziałowym.

Wszystkie elementy scenariusza są ze sobą spójne i zależne. Wdrożona koncepcja ma być funkcjonalna i bezpieczna. Scenariusz wdrożenia wyczerpuje większość stosowanych w praktyce rozwiązań, takich jak: autentykacja użytkowników, filtrowanie URL, udostępnianie zasobów, tunelowanie ruchu (tunele statyczne i mobilne), trasowanie ruchu, sieci virtualne (VLAN), konfiguracja IPS.

Ponieważ trudno w 100% trafić w potrzeby każdej instytucji program szkolenia można modyfikować, uzupełniając program o te nie występujące w standardzie elementy.

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)