Stormshield Visibility Center pod VB Ubuntu

Posted by pawel in PROBLEMATYKA OGÓLNA
YouTube video playerYouTube video player

Firma STORMSHIELD wypuściła nowe oprogramowanie dla zbierania logów i tworzenia raportów. Dotychczasowy program Virtual Log Appliance (VLA) został zastąpiony przez Stormshield  Visibility Center (SVC). SVC jest udostępniony w formacie OVA dla środowiska VMware ESXi oraz VMware Workstation (dostępny jest również plik maszyny wirtualnej dla MS Hyper-V). Nie mniej jednak SVC możemy uruchomić w środowisku Oracle Virtual Box. Licencja dla Oracle Virtual Box zezwala na używanie programu również do celów komercyjnych. Artykuł opisuje w jaki sposób uruchomić SVC na komputerze z systemem operacyjnym Linux Ubuntu.

W prezentowany rozwiązaniu użyłem Desktop Ubuntu w wersji 16.04. Opis nie obejmuje instalacji dystrybucji Ubuntu.

Wymagania sprzętowe (optymalne):

  • CPU: 2 x VCPU
  • Pamięć RAM: 8GB (w zależności od obciążenia maszyny, może być mniejsza)
  • Procesor: 64-bit
  • Przestrzeń dyskowa: 200GB

W pierwszej kolejności odświeżamy repozytorium pakietów poleceniem:

sudo apt-get update

i instalujemy Virtual Box:

sudo apt-get install virtualbox

Ze strony https//mystormshield.eu pobieramy aktualny obraz maszyny wirtualnej SVC w formacie OVA. Importujemy pobrany obraz maszyny do VirtualBox.

Logowanie do konsoli CLI:

użytkownik: root
hasło: bez hasła

przy pierwszym logowaniu hasło powinno zostać zmienione/nadane

Logowanie do konsoli GUI:

użytkownik: log
hasło: log

 

Przesyłanie logów do SVC wymaga konfiguracji na urządzeniu UTM:

Dla firmware SNS do wersji poniżej 3.x przesyłanie logów odbywa się w oparciu o protokół 514/UDP (syslog).

sysloh_udp

Dla firmware SNS od wersji 3.x przesyłanie logów może odbywać się dodatkowo się w oparciu o protokół 601/TCP (syslog-conn) lub 6514/TCP TLS (syslog-tls).

syslog_tcp

syslog_tcp_tls

jeżeli korzystamy z TCP TLS musimy pobrać z SVC komplet certyfikatów (certyfikat CA, certyfikat serwera SYSLOG, certyfikat klienta SYSLOG) i zainstalować je w CA Stormshielda:

syslog_ca

29 lis 2016


Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)