One-to-One NAT & IPSEC VPN

Posted by pawel in NETWORK, VPN

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba połączenia identycznych zdalnych podsieci. Ponieważ polisa IPSEC realizuje m.in. trasowanie ruchu konieczne jest aby podsieci połączone przez IPSEC VPN były różne (rozłączne). Możemy rozwiązać ten problem bez konieczności zmiany adresacji sieci zdalnej. Z pomocą przychodzi technologia znana pod nazwą ONE-to-ONE NAT.

one-to-one-nat-ipsec

Powyższa topologia wymaga zastosowania dodatkowych sieci (wirtualnych) które będą mogły zostać wykorzystane przy definiowaniu polis IPSEC.

one-to-one-nat-ipsec-virt

A
Konfiguracja
IPSEC VPN

W konfiguracji połączenia tunelowanego, jeżeli odnosimy się do zasobów zdalnych,  posługujemy się tylko sieciami „wirtualnymi”.

vpn_a
NAT

nat_a

Pierwszy wpis dokonuje translacji odwołań z naszej sieci do zasobów zdalnych. Ponieważ poprzez połączenie tunelowane IPSEC mogą być transmitowane pakiety które zostały zdefiniowane w polisie IPSEC musimy zmienić oryginalny adres źródła pakietu. Standardowo Translacja NAT jest przetwarzana po obsłudze IPSEC, opcja w kolumnie Opcje pozwala zmienić tą kolejność dla danej reguły.

Trzeba pamiętać aby obie podsieci, rzeczywista i wirtualna były jednakowej wielkości, tj. miały identyczne maski sieciowe.

Drugi wpis odpowiada za przekierowanie pakietów przychodzących z zasobów zdalnych do naszych rzeczywistych hostów.

Firewall

fw_a

B
Konfiguracja
IPSEC VPN

vpn_b

NAT

nat_b

Firewall

fw_b

Dodatek

Przedstawiony powyżej przykład konfiguracji nasuwa pomysł na jeszcze inne wykorzystanie techniki One-to-One NAT. Mając na względzie poniższą topologie możemy „ukryć” prawdziwą adresację naszej sieci lokalnej przy udostępnianiu w ramach tunelowania IPSEC (np. ze względów bezpieczeństwa lub też elastyczności konfiguracji).

one-to-one-nat-ipsec-hide

Udostępnimy stronie B naszą sieć lokalną ale podamy im  inną od rzeczywistej naszą adresację w LAN. Konfiguracja tunelu będzie w takiej sytuacji wyglądała w następujący sposób:

 

A
Konfiguracja
IPSEC VPN

vpn1_a

NAT

nat1_a

Firewall

fw1_a

B
Konfiguracja
IPSEC VPN

vpn1_b

Firewall

fw1_b

12 kw. 2014


Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)