YouTube video player

Film instruktażowy zawiera informacje jak wczytać do urządzenia przesłaną przez SERWITECH konfigurację startową do urządzenia STORMSHIELD UTM.

Należy mieć na uwadze, że film opisuje sytuację gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy (po zakupie) lub też jego konfiguracja zostanie przywrócona do ustawień domyślnych (fabrycznych). Jeżeli urządzenie jest już skonfigurowane to konfiguracja początkowa, pokazana na filmie, nie wystąpi.

Przywrócić urządzenie do ustawień domyślnych można z poziomu CRL (konsola tekstowa) wydając polecenie:

defaultconfig -f -r

lub poprzez przycisk przywracania do ustawień domyślnych (zlokalizuj przy pomocy instrukcji obsługi).

Należy pamiętać, że konfiguracja początkowa zostanie przywrócona tylko dla partycji aktywnej, partycja nie aktywna pozostanie bez zmian.

Przed przywróceniem urządzenia do ustawień początkowych warto wykonać wyrównanie partycji oraz pobrać plik aktualnej konfiguracji.

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)