AnyDesk

Krok 1

W ustawieniach profilu stosowanego do ruchu http na zaporze (najczęściej jest to profil 01) ustawić zezwolenie na sygnaturze Invalid HTTP protocol:

 

 

 

 

 

 

Krok 2

Pobrać i zaimportować do PKI Stormshielda certyfikaty CA i serwera AnyDesk:

Certyfikaty AnyDesk

Krok 3

W konfiguracji protokołu SSL zaufać certyfikatowi serwera AnyDesk:

Krok 4

Z poziomu konsoli SSH dokonać edycji pliku cngroup dodając do sekcji [proxyssl_bypass] wpisy:

[proxyssl_bypass]
"anynet relay"
*.anydesk.com

następnie należy wykonać polecenia:

enobject
nrestart tproxyd

Krok 5

Filtr SSL uwzględniający obiekt proxyssl_bypass musi być podpięty pod regułę deszyfrującą na zaporze.

Wszystkie teksty i opisy znajdujące się w domenie stormshield.edu.pl są mojego autorstwa.
Najnowszy firmware SNS: 4.5.2 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv3: 3.11.18 (Release Note)