WYCENA WDROŻENIA / wdrożenie standardowe

Osobiście w Twojej firmie przez 2 dni

Wdrożenie odbywa się w siedzibie Twojej firmy. Godziny pracy są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD. Osobisty kontakt z pracownikami działu IT klienta daje największą możliwość elastycznego podejścia do zagadnienia. Wdrożenie polecane szczególnie w sytuacji gdy z jakiegoś powodu wdrożenie zdalne nie wydaje się optymalne. Wdrożenie podzielone jest na dwa dni, pierwszy dzień to konfiguracja a drugi testy i strojenie konfiguracji. Drugi dzień jest moim zdaniem ważniejszy niż pierwszy bo to dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, że wdrożenie jest zamknięte.

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Unified Manager, Real-Time Monitor, Event-Reporter) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHIELD
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP, PROXY HTTPS
 • konfiguracja konfiguracja modułów antypamowego i antywirusowego
 • konfiguracja filtra URL
 • wdrożenie systemu certyfikatów (PKI)
 • konfiguracja serwera IPSec VPN zapewniająca zdalny bezpieczny dostęp do zasobów instytucji dla administratora w oparciu o certyfikaty
 • konfiguracja SSL VPN dla usługi terminalowej na serwerze MS Windows Server
 • konfiguracja ASQ (IPS) celem dopuszczenia do ruchu usług takich jak np. komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, Skype)
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji

2dni_pelne_pracy

 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje z którymi nie będziesz mógł sobie poradzić samodzielnie (np. jakaś usługa internetowa lub serwis webowy nie będą działały zgodnie z przyjętym scenariuszem wdrożenia) możesz poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).

Procedury formalne i przebieg wdrożenia

 1. Omówienie konfiguracji, topologii sieci, polityki bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa
 2. Ustalenie terminu wdrożenie i godzin pracy
 3. Sporządzenie arkusza wdrożenia
 4. Zawarcie umowy na przeprowadzenie wdrożenia
 5. I dzień wdrożenia – implementacja konfiguracji
 6. II dzień wdrożenia – testowanie konfiguracji, strojenie IPS
 7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego
 8. Wystawienie faktury VAT (płatność 14 dni)

ZOBACZ TAKŻE

Najnowszy firmware SNS: 3.8.1 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv2: 2.13 (Release Note)